แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ

open

แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจแบบรหัสเปิด (OpenSource Business Platform)

บริษัท MAM-IT เสนอบริการด้านการวางระบบและดำเนินงานระบบแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจแบบรหัสเปิดประเภทต่างๆ
โมเดลซอฟต์แวร์รหัสเปิดเป็นชุดของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาแพงที่ทรงประสิทธิภาพที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงทำให้เกิดการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงและง่ายต่อการปรับแต่งตามความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้า

ประโยชน์เบื้องต้นของซอฟต์แวร์รหัสเปิดคือ:

▪ มอบทางเลือก: ด้วยลักษณะตามธรรมชาติของซอฟต์แวร์ ทำให้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดสามารถใช้งานได้โดยมีการควบคุมด้านลิขสิทธิ์น้อยมาก นั่นหมายความว่าไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ ดังนั้นทุกบริษัทจะสามารถพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์รหัสเปิดได้ โดยซอฟต์แวร์รหัสเปิดอาจจะดำเนินงานและอยู่ในการดูแลของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลายรายจึงเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าและออกจากธุรกิจ
▪ มีความเชื่อถือได้: ซอฟต์แวร์รหัสเปิด คือ ซอฟต์แวร์แบบตรวจทานชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพและความเที่ยงตรงเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น โดยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความไว้วางใจ (Internet Trusted) และบริการที่สร้างขึ้นบนโปรแกรมรหัสเปิด ได้แก่ โปรแกรม DNS โปรแกรม Send mail และ โปรแกรม Apache
▪ ปลอดภัย: ซอฟต์แวร์รหัสเปิดจะช่วยทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบความปลอดภัย
▪ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว: ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรอเป็นเวลาหลายปีเพื่อใช้งานโซลูชั่น ซึ่งผู้บริโภคสามารถทำการ “ทดสอบการทำงาน” ของซอฟต์แวร์รหัสเปิดได้
ทีมงานนักพัฒนาและวางระบบเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท MAM-IT มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์มแบบรหัสเปิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจขนาดย่อมจนถึงขนาดกลางในส่วนงานต่างๆ

ประโยชน์ของโซลูชั่นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจของ บริษัท MAM-IT:

▪ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว
▪ ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม
▪ อัพเดทข้อมูลเป็นประจำ
▪ ขยายระบบและรวมระบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
▪ ย้ายข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลหนึ่งไปยังฐานข้อมูลหนึ่ง (Data Migration) และ นำเข้าข้อมูล (Import)
▪ ตรวจสอบควบคุมทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
▪ บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องผ่านทางโทรศัพท์ (On-call Support) และบริการสนับสนุนนอกสถานที่ (On-site Support)

  • Contact us

    CAPTCHA
    Please wait...