พันธมิตรธุรกิจด้านโซลูชั่นงานระบบสารสนเทศเพื่อช่วยทำให้งานระบบสารสนเทศเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ไอที แมเนจ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

 

บริษัท MAM-IT คือ ผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนำเสนอโซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พวกเขามุ่งเน้นความสำคัญไปในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุด ได้แก่ การตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จาก Virtual CIO ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจบนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยการออกแบบและการให้คำปรึกษา

บริการของเรา


บริการเครือข่าย

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ จาก Cisco, Juniper , HP , IBM , Checkpoint , Dell , Sonic wall ตลอดจนโซลูชั่นที่ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านต่อ


เทคโนโลยีคลาวด์และระบบเสมือน

ปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยการโทรศัพท์ 2 นาที และเข้าสู่การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการป้องกันและสร้างความมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังดำเนินงานอยู่ 100% ตลอดเวลา

อ่านต่อ


ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ

ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (OpenSource) ให้อำนาจในการกระจายการตรวจสอบและความโปร่งใสเพื่อสร้างสรรค์โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบเบ็ดเสร็จที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพและความปลอดภัย

อ่านต่อ


การบริหารจัดการงานด้านระบบสารสนเทศ

ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่ายทั้งหมดของคุณทุกวันตลอดเวลา 24 ชม. โดยไม่มีการหยุดพักและตรวจจับข้อผิดพลาดของเครือข่ายและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด

อ่านต่อ