บริการด้านระบบเครือข่าย

network-service

วิศวกรเครือข่ายและระบบที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานของเรามีความสามารถดำเนินงานทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่

การใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและระบบของเราทำให้เรา สามารถรวมการออกแบบตลอดจนการเตรียมการติดตั้งและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายของท่านได้
สิ่งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนโดยรวมของพนักงาน

การบริการด้านเครือข่ายการเชื่อมต่อดำเนินการโดยผู้จัดการโครงการที่มี คุณสมบัติเหมาะสมซึ่งจะทำหน้าที่บริหารจัดการติดตั้งวางระบบเครือข่ายพื้น ฐานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ

บริษัท MAM-IT มีบริการด้านเครือข่ายการเชื่อมต่อทั้งหมดนับตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การวางระบบเครือข่ายและติดตั้งระบบสายสัญญาณข้อมูล การปรับแต่งค่าทางเครือข่าย ตลอดจนการบำรุงรักษาและการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือที่สำคัญ

บริษัท MAM-IT สามารถออกแบบ ส่งมอบ และให้การสนับสนุนด้านเครือข่ายการเชื่อมต่อให้กับคุณได้ในฐานะของศูนย์บริการแบบครบวงจร
ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายและระบบของเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาและแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ต่อจากนั้นลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (โน๊ตบุ๊ค) พาวเวอร์ซัพพลาย์ สายสัญญาณ ตู้แร็ค หรือแม้แต่อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของระบบเครือข่ายได้อย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของพวกเขามาก ที่สุด

วิศวกรของเรามีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานใน การทำงานกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายขั้นสูงจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (OEM) ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Cisco, Juniper , HP , IBM , Checkpoint , Dell , Sonic wall ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย)

บริการหลักด้านเครือข่ายการเชื่อมของเรา ประกอบด้วย:

 • ออกแบบและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
 • วิธีการแก้ปัญหา Cisco LAN/WAN & VoIP
 • ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal Servers) สำหรับการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาพร้อมความปลอดภัย
 • Virtual Private Networks & Terminal Servers for Secure Remote login.
 • วิธีการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยของข้อมูล
 • ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Network & File Server) ของระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac หรือ รวมทั้ง 2 แพลตฟอร์ม
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2003/2008 สำหรับธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่ เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ Exchange 2003/2007 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่เหมาะสมกับระบบ เครือข่ายสารสนเทศของคุณ
 • ติดตั้งวิธีการแก้ปัญหาสำหรับจัดเก็บข้อมูลสำรองภายในองค์กร
 • วิธีการแก้ปัญหาการกู้ข้อมูลและสำรองข้อมูล (Networked & USB) วิธีการแก้ปัญหาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย บริการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลแบบครบวงจร
 • Contact us

  CAPTCHA
  Please wait...