Managed IT Services and IT Support

magnete

บริการบริหารจัดการโดยทั่วไปคือ:

การใช้บริการจากองค์กรภายนอกคือหลักและความต้องการด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบสารสนเทศ
เมื่อบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องมีทีมงานด้านระบบสารสนเทศเนื่องจากสิ่งดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจหลักของพวกเขา ดังนั้นบริษัท

จะเริ่มต้นด้วยประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น:

จะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้าง หรือ จะต้องติดตั้งระบบไฟร์วอลล์แบบไหน จะทำอย่างไรเมื่อระบบปฏิบัติการหรือระบบอีเมล์ล่ม จะรับมือกับการละเมิดด้านความปลิดภัยหรือเครือข่ายขัดข้องอย่างไรด้วยทีมงานของบริษัท MAM-IT ธุรกิจของคุณจะสามารถลดต้นทุนและความซับซ้อนในการดำเนินงานได้อย่างประสบผลสำเร็จในขณะที่เพิ่มสมรรถภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้นในขั้นตอนเริ่มต้น เราจะทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ต่อจากนั้นเราจะดำเนินการบริหารจัดการทุกสิ่งอย่าง ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ความปลอดภัย และการสำรองข้อมูลโดยสามารถปรับแต่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความต้องการของคุณ วิศวกรของเราจะให้บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ (On-Call Support) และพร้อมให้การสนับสนุนระบบทั้งหมดของคุณตลอดเวลา เรารับประกันถึงช่วงเวลาให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ช่วยลดช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงาน (Downtime) ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยคุณก็จะสามารถลดต้นทุนด้านบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการบริหารจัดการระบบระบบสารสนเทศได้วิศวกรมากด้วยประสบการณ์และผ่านการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานของเราจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นความสำคัญไปในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุด

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จะเกิดขึ้นอย่างไร:

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเป็นการตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งหมดทุกวันตลอดเวลา 24 ชม. โดยไม่มีการหยุดพักและตรวจจับข้อผิดพลาดของเครือข่ายและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ด้วยการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดและระบบตรวจสอบเครือข่ายขั้นสูงจะทำให้คุณไม่รู้สึกถึงกระบวนการดังกล่าวเลย

วิธีการแก้ปัญหาการบริหารจัดการงานด้านระบบสารสนเทศ:

– วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจได้มากที่สุด

– เริ่มดำเนินโครงการเพื่อสร้างเสถียรภาพและฐานทรัพยากรสารสนเทศของคุณ

– ตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุปกรณ์ โปรแกรม และทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก

– บริการบำรุงรักษาจากระยะไกล (Remote) และบริการบำรุงรักษานอกสถานที่ (Onsite)

– ให้ความสำคัญในระดับสูงต่อการตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำเดือน (on call maintenance)

– การรายงาน การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาที่มีความครอบคลุม

– สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ แนวโน้ม และการวางแผนระบบสารสนเทศได้อย่างชัดเจนโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

บริการองเราดีอย่างไร:

– เครือข่ายและระบบมีเสถียรภาพและความปลอดภัย

– บริการและวางแผนด้านความปลอดภัย

– การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Service)

– บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Help desk) สำหรับผู้ใช้

– การป้องกันการสูญหายของข้อมูลผ่านวิธีการแก้ปัญหาการสำรองข้อมูล (Backup)

– การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ ฟังก์ชั่นการทำงาน สมรรถนะการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

– โปรแกรมที่รองรับผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม

  • Contact us

    CAPTCHA
    Please wait...