ระบบคลาวด์เวอร์ชวลแมนชีน

cloud

ปัญหาทั่วไปที่พบบ่อยในขณะบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร:

การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์เป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานานมากความผิดพลาดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงการอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์มีค่าใช้จ่ายสูงและทำให้เกิดช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงาน (Downtime) เป็นระยะเวลานานเซิร์ฟเวอร์ใช้พื้นที่และพลังงานที่มีค่าในปริมาณมากเซิร์ฟเวอร์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดด้านความปลอดภัยและไวรัส

 

โซลูชั่น:
ปรับแต่งสมรรถภาพของเซิร์ฟเวอร์ด้วยการโทรศัพท์ 2 นาทีตรวจสอบบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันสร้างความมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังดำเนินงานอยู่ 100% ตลอดเวลา

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์และระบบเสมือน

 • ชำระเฉพาะทรัพยากรที่ท่านได้ใช้จริง: ชำระเงินตามความต้องการในการขยายระบบ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรพลังงานและพื้นที่ของคุณเอง โดยคุณสามารถดำเนินการบนทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (shared resources)
 • ความพร้อมของการให้บริการ: ด้วยการเป็นโฮสต์ภายใต้ศูนย์ข้อมูลชั้นเยี่ยมที่มีเทคโนโลยีสูงสุด T1-4 ด้วยการเชื่อมต่อกันในลักษณะ IaaS สามารถรับประกันถึงประสิทธิภาพระดับสูงในการบันทึกข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่งทันทีที่มีข้อมูลเกิดขึ้น (Mirroring) และ การโอนถ่ายข้อมูลโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลแรกส่งเสร็จก่อน (Replication) ดังนั้นทรัพยากรของคุณจะดำเนินงานอยู่ในโหมดสำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
 • ความปลอดภัย: ประโยชน์จาก ระบบกรองเว็บไซต์ (Web Filtering) ระบบกรองข้อมูล (Content Filtering) ระบบไฟร์วอลล์และซุปเปอร์ไฟร์วอลล์ (Firewall/Super Firewall) ระบบ IPS/IDS ระบบป้องกันสแปม (Antispam) และ ระบบป้องกันไวรัส (Antivirus)
 • มีทางเลือก: มอบทางเลือกที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการปรับแต่งของธุรกิจ

 

ประโยชน์เพิ่มเติม:

 • ยืดหยุ่นคล่องตัว
 • ตรวจสอบควบคุมทุกวันตลอดเวลา 24 ชม.
 • ปลอดภัย
 • เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งก่อนการใช้งานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • น่าเชื่อถือ
 • มีการควบคุม

Virtualization services – the core of every cloud:

MAM-IT’s’ virtualization services enable the resources of a single physical server, such as CPU, memory and storage, to be shared by multiple virtual servers.

Technologies of protection and integration of those servers insures the high availability, increased flexibility, and more efficient processes than in a regular physical architecture.

Accessing these virtualized server happens by their integration with web portal , and they are managed even by customer or IaaS solution provider .

Main Virtualization Benefits:

 • มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเมื่อนำไปปรับใช้กับโปรแกรมใหม่และเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่น
 • Quickly and easily build high availability architectures and disaster recovery platforms
 • Consolidate and optimize hardware resources to control and cut solution costs.
 • Easy to maintain and to scale .
 • Easy to access from any part of the world so you can globalize your business .
 • Less management time and less manpower required .
 • Contact us

  CAPTCHA
  Please wait...