ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

saas

การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง: Cloud computing SaaS (แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจบนเทคโนโลยีคลาวด์)

บริการทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของบริษัท MAM-IT หรือ “การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ” (Software as a Service: SaaS) น่าจะเป็นโซลูชั่นที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดของบริษัท MAM-IT Services เนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่มอบความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงสุดและสามารถติดตั้งและปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ (SaaS) ใช้เว็บไซต์ (Web) ในการส่งมอบโปรแกรมที่บริหารจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท MAM-IT ซึ่งจะเข้าใช้อินเตอร์เฟสการจัดการระบบจากเครื่องลูกข่าย (Client)
การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ (SaaS) สามารถใช้งานได้ง่ายมากเนื่องจากระบบดำเนินงานบนเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติม
แบบจำลองทางธุรกิจการให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ (SaaS) สร้างขึ้นมาเพื่อยกเลิกการติดตั้งไคลเอนต์หรือเครื่องลูกข่าย (Client) บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
การให้บริการเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ (SaaS) ทำให้การควบคุมการบำรุงรักษาและการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากบริษัท MAM-IT สามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่าง เช่น โปรแกรม ระยะเวลาดำเนินงาน ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ระบบเสมือน เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่การจัดเก็บ และการสร้างเครือข่าย
Gmail เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นิยมหยิบยกขึ้นมาของผู้ให้บริการอีเมล์แบบ SaaS
แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เราดำเนินการเป็นโมดูลแบบ SaaS:

  • Contact us

    CAPTCHA
    Please wait...