โปรแกรมด้านธุรกิจ

bussiness

การลดต้นทุนและความยุ่งยากของงานด้านระบบสารสนเทศ คือ เป้าหมายหลักของเรา!

 

เข้าใจความต้องการทางธุรกิจ: เราพยายามที่จะทำความเข้าใจกระบวนการและความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างถ่องแท้

ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร : เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในภาษามากกว่าสองภาษาขึ้นไปดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงไม่ใช่ปัญหา

สร้างแบบจำลองโซลูชั่น : เราสามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการและนำไปปรับใช้กับโซลูชั่นของเราได้

การรวม : เราสามารถเปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจให้เป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้ การรายงานในรูปแบบนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับของทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ถึงแม้ว่าเราจะมุ่งเน้นการนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีแต่คุณค่าที่แท้จริงของเราอยู่ที่ความสามารถในการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการมอบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา

agile

วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่มีอิสระและคล่องตัวสูง

เราเลือกวิธีการแบบ Agile เนื่องจากเราเชื่อว่าความยืดหยุ่นคล่องตัวและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เป็นหลักการที่ถูกต้องของระบบงานโครงการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

หลักการออกแบบตามวิธีการแบบ Agile มี 4 ลักษณะ

ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

การทำงานร่วมกับลูกค้า

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

  • Contact us

    CAPTCHA
    Please wait...